Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭН АЖЛЫН БАЙРНЫ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ.

  1. ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ АЛБАН ТООТ, ХҮСЭЛТ
  2. ААНБ БОЛ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР /ИРГЭН БОЛ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР/
  3. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАР/
  4. УРЬД НЬ АВЧ БАЙСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ /ЭХ ХУВЬ/
  5. ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАР/
  6. ГАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН ҮНЭ-12500 /ТУХАЙН ГАЗРЫГ БАЙЦААГЧ ОЧИЖ ШАЛГАСНЫ ДАРАА МӨНГӨӨ ТУШААХ /
  7. ГАЛ УНТРААХ ШУУРХАЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  8. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙРШЛЫН БАТЛАГДСАН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ

 

ДҮГНЭЛТИЙГ ОЛГОХ ХУГАЦАА:

  1. АЖЛЫН 14 ХОНОГТ БАГТААЖ ОЛГОНО.    ДҮГНЭЛТ НЬ  2 ЖИЛ ХҮРТЛЭХ ХУГАЦААТАЙ БАЙНА