Дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Онцгой байдлын хэлтэст зөөврийн хяналтын пост өглөө

          Баянзүрх дүүрэг 124.004 га нутаг дэвсгэр, 327.123 хүн, амтай бөгөөд дүүргийн хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар  аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослын 30 дуудлага, гал түймрийн 347  гарсан байна. Онцгой байдлын хэлтэс нь  иргэдийн амь нас,  эд хөрөнгө, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшиг, ослын  аюулаас урьдчилан сэргийлж, хамгаалах үүрэгт хувь нэмэр оруулах үүднээс Баянзүрх дүүргийн  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Онцгой байдлын албанын өдөр буюу 2018 оны  06 дугаар сарын 20-ны  зөөврийн хяналтын пост худалдан авч өглөө.

            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*