Иргэд

Иргэдэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

       Баянзүрх дүүргийн  19 дүгээр  хорооны иргэдэд  болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх аврах, хор уршгийг арилгах, эрсдэлийг бууруулах талаар мэдлэг олгох сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Гал түймэр унтраах, аврах 63 дугаар ангийн байранд зохион байгууллаа.        Иргэдэд аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюул, эрсдэлгүй орчинд аж ...

Read More »