Удирдах бүрэлдэхүүн

ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

            Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт 80 гаруй цахим тоглоомын газар зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг цахим тоглоомын үйлчилгээ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс хамтран “Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын тайлбар, Галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалах, цахим орчинд үйлдэгдэж буй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь ...

Read More »

Хороодын засаг дарга,нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нарт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

         Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Засаг дарга, Нийгмийн ажилтан, Зохион байгуулагч нарт “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, гамшгийн үеийн орон нутгийн удирдлагын харилцаа ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал, гамшгаас хамгаалах дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн арга хэмжээ зэрэг сэдвээр 2018 оны ...

Read More »