Удирдах бүрэлдэхүүн

Хороодын засаг дарга,нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нарт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

         Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Засаг дарга, Нийгмийн ажилтан, Зохион байгуулагч нарт “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, гамшгийн үеийн орон нутгийн удирдлагын харилцаа ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал, гамшгаас хамгаалах дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн арга хэмжээ зэрэг сэдвээр 2018 оны ...

Read More »