Танилцуулга

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

   Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 51 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Гамшгаас хамгаалах штаб нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 26 дугаар тогтоолоор дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болгон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж дүүргийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх аж ...

Read More »